Wednesday, 3 March 2010

Η κατάσταση των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά της Ελλάδας για το έτος 2008

Ολόκληρη η αναφορά σε αρχείο pdf εδώ

"Οι απειλές με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σχετίζονται με την υπερεκμετάλλευση, θανάτωση και έλεγχο (κύρια αφορούν τη λαθροθηρία και την όχληση), ενώ σημαντική απειλή είναι και η ρύπανση, η οποία εμφανίζεται με τη μορφή ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων, αλλά και απόρριψης χημικών ρύπων στους υδάτινους αποδέκτες. (...)

Η ανθρώπινη παρουσία μέσω της οικιστικής ανάπτυξης, της κατασκευής δρόμων και της εγκατάλειψης παραδοσιακών χρήσεων γης παρουσιάζονται ως σημαντικές απειλές για τα ενδιαιτήματα. (...)

Στους υγροτόπους η λαθροθηρία εμφανίζεται ως μια από τις σημαντικότερες απειλές για τα πουλιά, καθώς και οι δραστηριότητες αναψυχής, μιας και οι περισσότερες περιοχές αποτελούν πόλο έλξης για τουρισμό και αναψυχή. Οι σημαντικότερες επιδράσεις στα ενδιαιτήματα προέρχονται από τις δραστηριότητες αναψυχής και σχετίζονται άμεσα με την καταστροφή χώρων κουρνιάσματος και αναπαραγωγής, καθώς και ενόχληση των πουλιών. Η
ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων στις περιοχές αποτελεί επίσης μια από τις απειλές που εμφανίζονται σε πολλές περιοχές."
Στην ανωτέρω αναφορά δεν περιλαμβάνονται επιμέρους αποτελέσματα για την Παμβώτιδα. Μα από του χρόνου, μετά τη δουλεία των τελευταίων ετών από τους ανθρώπους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στην περιοχή μας, πιθανότατα θα περιλαμβάνεται και η λίμνη Παμβώτιδα στην ετήσιες αναφορές.

"Το δίκτυο των υπεύθυνων παρακολούθησης των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ) αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο από την Birdlife International και αφορά τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την προστασία των περιοχών αυτών για τη διατήρηση των πουλιών και της βιοποικιλότητας.

Στην Ελλάδα έχουν καθοριστεί 196 ΙΒΑ και ως συνέχεια του προγράμματος θεσπίστηκε και δραστηριοποιείται από το 2003 το δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης των ΙΒΑ, που αποτελείται από μεμονωμένα άτομα ή και ομάδες. Οι υπεύθυνοι παρακολούθησης συλλέγουν στοιχεία για τις πιέσεις που δέχεται η περιοχή την οποία παρακολουθούν, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τις δράσεις προστασίας που υλοποιούνται, καθώς και στοιχεία ορνιθοπανίδας. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο προστασίας των περιοχών, με τον εντοπισμό άμεσων απειλών, που οδηγούν σε παρεμβάσεις της ΕΟΕ.

Τι είναι οι ΙΒΑ;
Οι ΙΒΑ είναι περιοχές μέγιστης προτεραιότητας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα των πουλιών, συχνά αναντικατάστατες ή ευάλωτες, καθώς φιλοξενούν σε τακτική βάση σημαντικούς πληθυσμούς από ένα ή περισσότερα απειλούμενα, ενδημικά ή συναθροιστικά είδη. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τα καλύτερα ή τυπικά παραδείγματα των φυσικών ή σχεδόν ανεπηρέαστων οικοσυστημάτων, τα οποία όλο και περισσότερο τείνουν να γίνουν καταφύγια για τα είδη αυτά.

Οι ΙΒΑ επιλέχθηκαν ώστε, όλες μαζί, να δημιουργούν ένα συνεκτικό παγκόσμιο δίκτυο σε όλη τη βιογεωγραφική κατανομή συγκεκριμένων ειδών, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως το ελάχιστο απαραίτητο για να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους στην περιοχή εξάπλωσής τους. Έτσι, το δίκτυο των ΙΒΑ δεν είναι απλά ένα άθροισμα περιοχών αλλά έχει ως στόχο να εξασφαλίζει τα κατάλληλα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής, τροφοληψίας, ξεκούρασης και διαχείμασης των πτηνών."

No comments:

Post a Comment